TALER ING d.o.o.
Jelovška cesta 43 A
SI - 4264 Bohinjska Bistrica
GSM : +386 (0) 41 790 167
Tel : +386 (0) 4 574 71 28
Fax : +386 (0) 4 574 71 29
E-mail : info@taler-ing.si; drago@taler-ing.si

» Svetovanje in vodenje projektov

Naše podjetje nudi tako svetovalni kakor tudi izvedbeni inženiring, ter vodenje projektov za sledeče dejavnosti:
      •    Svetovanje in inženiring na področju  Pogonska tehnika BAUER 
      •    Svetovanje in inženiring na področju  Industrijska oprema in logistični sistemi
      •    Svetovanje in vodenje projektov v avtomobilski industriji in drugih panogah  več

Pokrivamo vodenje in realizacijo projektov na osnovi že izdelane projektne dokumentacije, pogosteje pa projekte vse od ideje do izvedbe, pri čemer so zajete vse pripadajoče faze:
      •    svetovanje, študije in tehnološka zasnova
      •    projektiranje - strojno, elektro in informatika
      •    izbira podizvajalcev in dobaviteljev opreme
      •    izvedba z zagonom
      •    šolanje osebja
      •    pridobitev obratovalnega dovoljenja,
      •    vzdrževanje in servisiranje


Pogonska tehnika BAUER
Reference
Nudimo svetovanje, obnovo, predelavo in izvedbo najrazličnejših pogonskih sistemov, ki jih pokriva proizvodni program BAUER.
  Kadar potrebujete kakršenkoli nadomestni pogon, vam ne glede na to kakšna je
  obstoječa rešitev, oziroma kakšen je že obstoječi pogon, skoraj zagotovo najdemo   
  kompatibilno rešitev iz programa BAUER, lahko pa jo tudi nadgradimo, ter s
  tem izboljšamo in moderniziramo vašo napravo ali aplikacijo.
Primer: Starejši, marsikje še delujoči pogonski sistemi, pri katerih se zahteva visoko regulacijsko razmerje, bazirajo na mehanskih variatorjih, transmisijah in zapletenih preklopnih sistemih, ki so zahtevni za uporabo, ter vse bolj dragi za vzdrževanje.
Rešitev so frekvenčno napajani pogonski sklopi iz dveh ustreznih elektromotornih gonil.


Industrijska oprema in logistični sistemi Reference
Unikatna namenska industrijska oprema (pripomočki, naprave in linije), usklajena s potrebami in zahtevami kupca, se dobavi po sistemu "ključ v roke".
Na nas se lahko obrnete že v fazi oblikovanja svoje ideje, ki vam jo pomagamo pripeljali skozi vse faze, vse do končnega prevzema.
Realizacija projektov na različnih področjih in za različne industrijske panoge, obsega vse pripadajoče faze.


Avtomobilska industrija in druge industrijske panoge Reference 
Organizacija in vodenje projektov.            

 

Pogonska tehnika-BAUER-Reduktor, gonilo, predle�je-Industrijska oprema-dvigala-dvi�ni sistemi-ABUS-zastopstvo TALER ING-TALER-Industrijska oprema-linije
Naprava za vizualno kontrolo, popravilo in selekcijo valjancev

 Robotska celica-ABB-Pogonska tehnika-BAUER-Reduktor, gonilo, predle�je-Industrijska oprema-dvigala-dvi�ni sistemi-ABUS-zastopstvo TALER ING-TALER-Industrijska oprema-linije
Varilna robotska celica ABB v avtomobilski industriji