TALER ING d.o.o.
Jelovška cesta 43 A
SI - 4264 Bohinjska Bistrica
GSM : +386 (0) 41 790 167
Tel : +386 (0) 4 574 71 28
Fax : +386 (0) 4 574 71 29
E-mail : info@taler-ing.si; drago@taler-ing.si

» Industrijska oprema

več
        Kupcem dobavimo unikatno namensko industrijsko opremo (pripomočke, naprave in linije), usklajeno z njihovimi potrebami in zahtevami, po sistemu "ključ v roke".
        Na nas se lahko obrnete že v fazi oblikovanja svoje ideje, ki vam jo pomagamo
pripeljali skozi vse faze projekta, vse do končnega prevzema.
 
Realizacija projekta v dogovorjenih rokih, zajema vse faze od ideje do izvedbe:
       •  idejno zasnovo, razvoj in projektiranje novih naprav in linij,

       •  idejno zasnovo rekonstrukcije obstoječih naprav in linij,

       •  elektrifikacijo in avtomatizacijo naprav in sistemov,

       •  vodenje projekta z izvedbo, montažo, zagonom in šolanjem uporabnikov,

       •  pridobitev obratovalnega dovoljenja,

       •  vzdrževanje in servisiranje.

 
V opremo se vgrajujejo elementi, sklopi in tehnološka oprema priznanih proizvajalcev, usklajeno z zahtevami in željami kupcev.


Področja:

       •  pogonska tehnika,

       •  različne namenske naprave in linije
       •  transport in manipulacija,

       •  logistični sistemi, …


Industrijske panoge:

       •  železarska in kovinskopredelovalna industrija,

       •  avtomobilska industrija,

       •  lesnopredelovalna, celulozna in papirna industrija,

       •  elektro industrija,

       •  prehrambena industrija,

       •  kemijska in gumarska industrija,

       •  farmacevtska industrija, ...


››
Pregled nekaterih že realiziranih projektov


 Štore Steel d.o.o.: Rekonstrukcija pogona kontinuirane žarilne peči METALNA

Pogonska tehnika-BAUER-Industrijska oprema-reduktorji-gonila-Rekonstrukcija pogona �arilne pe?i-Pogonski sklop Štore Steel

Industrijska oprema-Pogonska tehnika-BAUER-Reduktor, gonilo in predle�je-dvigala-dvi�ni sistemi-zastopstvo TALER ING-TALER-Industrijska oprema-linije

 
Štore Steel: Naprava za vizualno kontrolo,
                      popravilo in selekcijo valjancev


Industrijska oprema-Pogonska tehnika-BAUER-Reduktor, gonilo in predle�je-dvigala-dvi�ni sistemi-zastopstvo TALER ING-TALER-Industrijska oprema-linije

 
DACIA: Linija za prečni razrez pločevine


 
Štore Steel: Pogonski sklop žarilne peči Metalna